Truy cập nội dung luôn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

16/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

16/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành điều chỉnh Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông qua báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh trước ngày 15/5/2022;  đôn đốc đơn vị Tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh, đảm bảo hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh đúng tiến độ, đạt chất lượng và có tính khả thi cao.

13/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại kỳ họp giữa năm 2022 theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2022

 

11/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tăng cường công tác quản lý đối với người điều kiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải

11/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đến ngày 10/5/2022 và ước thực hiện 5 tháng đầu năm 2022 (chi tiết đến từng dự án) theo đề nghị của Bộ Tài chính.

T.T

10/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2021; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

09/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” giai đoạn II theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

T.T

06/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi tổ chức thực hiện tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

05/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội nêu trên; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2022

29/04/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 909

Tổng số lượt xem: 7499328

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này