Truy cập nội dung luôn

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Số Quyết định/văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn bản

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi   2024 1436/QĐ-UBND 25/12/2023 /documents/249877/259927/1436Q%C4%90UB.signed.pdf/1d055eb9-1d41-416f-8fa7-8aa5955895bc
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi     2023 1546/QĐ-UBND 30/12/2022 /documents/249877/260087/1546QDUB.signed.pdf/5a46a3fe-a610-41cd-97cc-20d33b035173

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi           

2022

22/QĐ-UBND

11/01/2022

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=130836

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

2021

04/QĐ-UBND

07/1/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=119672

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

2020

38/QĐ-UBND

17/01/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=110285 

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi

2019

29/QĐ-UBND

14/01/2019

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=99368

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này