Truy cập nội dung luôn

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH HĐND TỈNH​

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Số Quyết định/văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn bản

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2024
 
2023 273/BC-UBND 08/12/2023 /documents/249877/259921/273BC.signed.pdf/6ac0371b-a0e1-40f2-9845-af11e4057e05
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023 2022 226/BC-UBND 15/12/2022 https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=141450

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022

2021

224/BC-UBND

17/12/2021

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=129983

 

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2021

2020

263/BC-UBND

17/12/2020

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=119049

 

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2020

2019

265/BC-UBND

18/12/2019

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=109328

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này