Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân

 •  Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 như sau:

  Thời gian tiếp công dân

  Thứ

  Ngày, tháng, năm

  Người tiếp

  Ghi chú

  Thứ Hai

  16/01/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Tư

  15/02/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Tư

  15/3/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Hai

  17/4/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Hai

  15/5/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Năm

  15/6/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Hai

  17/7/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Ba

  15/8/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Sáu

  15/9/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Hai

  16/10/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Tư

  15/11/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Thứ Sáu

  15/12/2023

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

   

 • V/v tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 8/2022 của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 2022

Lịch tiếp công dân các năm:

 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 2021
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2014
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012
 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2011

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này