Truy cập nội dung luôn
Thiết lập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi thuộc trang thành phần Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Thiết lập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi thuộc trang thành phần Cổng Thông tin điện tử tỉnh

14:35 15/04/2024

Lãnh đạo UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Tư pháp về việc tạo lập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi thuộc Trang thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 8-14/4/2024

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 8-14/4/2024

09:40 15/04/2024

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2024; Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Triển khai Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 8-14/4/2024

Chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

17:51 13/04/2024

Qua xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 67/BC-STNMT ngày 15/3/2024 về việc chậm trễ của các địa phương cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (gửi kèm trên Trục liên thông văn bản điện tử) và đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1864/UBND-TTHC ngày 12/4/2024.

Triển khai Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Triển khai Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

17:45 13/04/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1827/UBND-NC chỉ đạo triển khai Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

17:43 13/04/2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2024

Triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2024

15:56 12/04/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1791/UBND-TTHC yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện triển khai khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2024.

Tăng cường bảo đảm toàn thông tin mạng

Tăng cường bảo đảm toàn thông tin mạng

15:52 12/04/2024

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1779/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện tăng cường bảo đảm toàn thông tin mạng theo Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:08 10/04/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-6/4/2024

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-6/4/2024

17:16 08/04/2024

Thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với dự án thuộc UBND tỉnh quản lý; Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh; Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-5/4/2024

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

17:14 08/04/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1737/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này