Truy cập nội dung luôn
136/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi
1545/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi
31/QĐ-UBND 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi


18/QĐ-UBND

Về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

39/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 

33/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
210/QĐ-UBND​ ​ Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
167/QĐ-UBND​ ​ Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

 

53/QĐ-UBND​ ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
14/QĐ-UBND​ ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
​34/QĐ-UBND ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012
49/QĐ-UBND​​ ​Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này