Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI

                                        
 

Địa chỉ: 110 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi

Tel: 0255.3822707- Fax: 0255 3828190, Email: stc@quangngai.gov.vn
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ

110 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi

Điện thoại

0255 3820478

Email

stcquangngai@mof.gov.vn

Website

http://stc.quangngai.gov.vn

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này