Truy cập nội dung luôn

Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến

08/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 2724/UBND-TTHC ngày 07/6/2022 chỉ đạo về xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thực hiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo chất lượng về nội dung và đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Dự kiến Nghị quyết này sẽ trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 8, diễn ra từ ngày 05/7 – 7/7/2022.

H.H

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này