Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1251

Tổng số lượt xem: 13665140


Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4662/UBND-KGVX chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo nội dung đề nghị của Bộ Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4686/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KH-ĐĐBQH ngày 20/9/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình ô nhiễm và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4653/UBND-NC chỉ đạo khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế nội dung phản ánh phản ảnh của các cơ quan thông tin đại chúng: Hoạt động khai thác đất tại mỏ đất núi ông Đoài, thôn Khánh Lâm, thành phố Quảng Ngãi hiện đang vi phạm so với Giấy phép khai thác khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp được cấp, trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo đúng quy định

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4609/UBND-KTTH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị  liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 7174/VPCP-KGVX ngày 18/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (Tổ Công tác số 2)

22/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4576/UBND-KGVX chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử và các ứng dụng quản lý nội dung do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy mô, ranh giới đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc, để thực hiện theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Đông phường Nghĩa Chánh thành phố Quảng Ngãi

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND Phân khai 14.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh cho Công trình: Sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 959/QĐ-UBND Điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh từ mức 55.000 đồng/tháng/hộ lên mức 57.000 đồng/tháng/hộ (cách tính: 1.728 đồng/kWh x 110% x 30 kWh = 57.024, lấy tròn 57.000 đồng/hộ/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2023

19/09/2023

Số lượt truy cập:

Tổng số lượt xem: 13665141