Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

30/03/2024 15:49    692

Sáng 29-3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) các cơ quan thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Duệ chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, điểm mới cơ bản của Luật Thanh tra 2022, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung giới thiệu, phân tích làm rõ những điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương, 118 điều (tăng 1 chương, 40 điều so với Luật Thanh tra năm 2010. Các điều khoản, quy định của Luật Thanh tra năm 2022 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra; tạo cơ sở pháp lý cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo tinh thần của Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra; về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra với kiểm toán nhà nước, điều tra; việc ban hành kết luận thanh tra về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Ngoài ra, Luật Thanh tra năm 2022 còn bổ sung các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ một số quy định về cộng tác viên thanh tra và quy định thanh tra nhân dân. Đồng thời, bổ sung một số điểm mới về người ký quyết định thanh tra, ban hành kết luận thanh tra, đoàn thanh tra, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, các hành vi nghiêm cấm trong các cuộc thanh tra như thời gian, thẩm quyền, trách nhiệm, không bao che cho đối tượng thanh tra, không kiến nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an khi phát hiện sai phạm, những điều đảng viên không được làm…

Việc tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng đến CB, CC, VC toàn ngành thanh tra, tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa những quy định của Luật đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, giúp CB, CC, VC toàn ngành thanh tra nắm vững quy định của pháp luật về thanh tra, từ đó thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ về công tác thanh tra.

                                                                             Lam Uyên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này