Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp

30/01/2024 17:18    301

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.