Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

19/04/2022    269

Để công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1756/UBND-KTN yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, ổn định lâu dài đối với cây trồng chủ lực có khả năng xuất khẩu tại địa phương và áp dụng các quy định tại TCCS 774:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng trong quá trình sản xuất để nông sản làm ra đáp ứng được yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, tập huấn những quy định về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại TCCS 774:2020/BVTV- Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng và TCCS 775:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu nông sản biết để áp dụng. Đặc biệt chú trọng tập huấn về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép nhật ký canh tác đầy đủ để phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói; các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số,...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển KT-XH tại địa phương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Công Thương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan trong việc tìm kiếm thị trường và kêu gọi các doanh nghiệp trong việc tạo mối liên kết tiêu thụ nông sản của các vùng trồng.

Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu kinh phí của các địa phương, cơ quan, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản,...

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này