Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Ngân hàng

28/02/2024 18:42    3753

Chiều 28-02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã đến dự Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Về định hướng phát triển trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ngành và định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng trên địa bàn tỉnh. Triển khai các chính sách tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh.

Đồng thời, chú trọng triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tín dụng để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp vay vốn; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng tốt hơn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế địa phương. Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để trao đổi, hỗ trợ và đề ra giải pháp thực hiện đối với các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho ngân hàng và khách hàng.

Tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các rủi ro và vi phạm pháp luật, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn và lành mạnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách của Ngành để giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, nắm rõ chính sách, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Các Chi nhánh ngân hàng rà soát lại các chương trình tín dụng, điều kiện cho vay, lãi suất, các loại phí ngân hàng để hỗ trợ tối đa, kịp thời cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn vay. Tích cực triển khai các biện pháp hạn chế nợ xấu phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.