Truy cập nội dung luôn

Lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022

12/05/2022

Để xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 đảm bảo hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2210/UBND-KTN giao Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế cấp huyện, khu vực cung cấp đầy đủ thông tin về giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính năm 2021 của các Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài cho UBND cấp huyện để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch thu Quỹ, hoàn thành trước ngày 15/5/2022 .

Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện cung cấp thông tin về số lượng công chức, viên chức, người hưởng lương, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài cho UBND cấp huyện để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch thu Quỹ, hoàn thành trước ngày 15/5/2022 .

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp với Chi cục thuế cấp huyện, khu vực và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để xây dựng Kế hoạch thu Quỹ năm 2022 tại địa phương, gửi Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 25/5/2022 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này