Truy cập nội dung luôn

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết phát triển KTXH miền núi

11/05/2022

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 khóa XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của miền núi để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện hiệu quả toàn diện các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 01 huyện miền núi thoát nghèo; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất giai đoạn 2021- 2025 tăng bình quân 8-9%/năm; tỷ trọng nông nghiệp 33-34%, công nghiệp- xây dựng 42-43%, dịch vụ 24-25%. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Có thêm 23 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Độ che phủ rừng đạt 63%. Số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99%,…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra các giải pháp để thực hiện đó là tập trung xây dựng hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa- xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội,…

T.D

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này