Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

11/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2175/UBND-KTTH chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm và tình hình thực hiện, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/5/2022, ước giải ngân đến ngày 30/6/2022; đề xuất nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh rà soát, đánh giá khả năng thu ngân sách tỉnh năm 2022 để tham mưu đề xuất các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo khả năng cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, trong đó bao gồm báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/5/2022, ước giải ngân đến ngày 30/6/2022; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 27/5/2022.

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này