Truy cập nội dung luôn

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình  kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

 

Tình hình  kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

 

+ Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi 

 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 (Số liệu chính thức)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này