Truy cập nội dung luôn

Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

12/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2208/UBND-KTTH chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1115/UBND-KTTH ngày 15/3/2022, xử lý dứt điểm số nợ đọng xây dựng cơ bản và chấn chỉnh, không để phát sinh nợ đọng trên địa bàn tỉnh.

Đối với số nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp huyện, cấp xã chưa có lộ trình xử lý, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm cân đối vốn thuộc ngân sách cấp mình quản lý để xây dựng kế hoạch trả nợ, đến cuối năm 2025 không còn số nợ đọng này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo lộ trình đề ra.

 

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này