Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Kế hoạch 99 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

11/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên và có trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo phân cấp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan; thông qua các cuộc thi sáng tác, triển lãm, trưng bày, giới thiệu và bằng các hình thức sân khấu hóa về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với nội dung Kế hoạch nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                                                                      Lam Uyên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này