Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nghiêm túc quy định an toàn PCCC nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

15/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 1674/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân để nắm, hiểu và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, thống kê cụ thể các nội dung còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của tất cả nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở kết quả rà soát, tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức cho 100% cơ sở thuộc diện ký cam kết và thực hiện nghiêm quy định an toàn PCCC.

Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, khuyến khích chủ hộ nhà ở riêng lẻ, phần để ở của nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn PCCC theo Điều 6 của Quy định an toàn PCCC. Chỉ đạo thực hiện việc phúc tra và xử lý nghiên các cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định an toàn PCCC theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND.

Công an tỉnh căn cứ tình hình, đặc điểm của địa bàn, thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh để kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện của lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã, bảo đảm thực hiện hiệu quả Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND. Chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Quy định an toàn PCCC đến từng hộ gia đình, chủ hộ sản xuất, kinh doanh để tổ chức thực hiện theo quy định bằng nhiều hình thức,…

T.D

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này