Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

10/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2108/UBND-KTN chỉ đạo về tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Về tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số: 2613/UBND-CNXD ngày 10/6/2020, 5826/UBND-KTN ngày 03/11/2021, 1596/UBND-KTN ngày 08/4/2022, hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022 và theo quy định pháp luật.

Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ để tổ chức lập quy hoạch theo quy định và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ. Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này