Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAR INDEX và PAPI giai đoạn 2022 - 2025

22/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2021, nỗ lực nâng cao điểm số các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số PAR INDEX, nội dung thành phần Chỉ số PAPI đạt điểm và thứ hạng thấp, nhằm cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Quảng Ngãi; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, đia phương góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI trong giai đoạn 2022 - 2025.

Phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI của tỉnh xếp thứ hạng từ 25 - 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về thực hiện nhiệm vụ, các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục rà soát, đánh giá quá trình thực hiện cải cách TTHC; đề xuất loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các TTHC; công bố, công khai Quy trình nội bộ giải quyết TTHC và tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với những lĩnh vực cần thiết liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

H.H

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này