Truy cập nội dung luôn

Triển khai tổng kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh

02/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2596/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao.

Nội dung tổng kết tập trung đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao tại địa phương, đơn vị; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh; những khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dựng công nghệ cao.

Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện; chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 12.

T.D

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=134760

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này