Truy cập nội dung luôn

Triển khai quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

20/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 99/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thống nhất và đảm bảo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ  yêu cầu hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung là xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này