Truy cập nội dung luôn

Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

27/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 662/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh giúp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh; tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh,…

T.D

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=134516

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=134517

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này