Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2995/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật (Chỉ thị).

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị, đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ và sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập người làm nghề rừng; huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông lâm sản nhằm giảm áp lực lên rừng;

Phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp thẩm quyền quyết định bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương, trong đó tập trung ưu tiên bố trí đủ lực lượng cho kiểm lâm địa bàn cấp xã, kiểm lâm cơ động bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng và các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn;

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 736/UBND-NNTN ngày 23/02/2021 về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.

Đẩy mạnh công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là diện tích rừng do UBND cấp xã đang quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết thu hồi rừng đối với chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, các chủ rừng tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tham mưu tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn, nhất là tại Ban Quản lý rừng phòng hộ và các Công ty lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng.

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này