Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13 - 17/6/2022

17/06/2022

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày 27-7; hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6 - 15/7/2022; chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động vắc xin phòng Covid-19; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13 – 17/6/2022.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đấu giá tài sản, đấu thầu và quản lý trật tự xây dựng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý đất đai, tuyệt đối không để xảy ra việc tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, không tham mưu UBND tỉnh giao (cho thuê) đất đối với các tổ chức có hành vi vi phạm về đất đai.

Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày 27-7

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về tổ chức thăm hỏi và tặng quà cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu, lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm 2022. Theo đó, về quà cho đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, chi trả trợ cấp được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh.

Đối với việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, các tập thể và cá nhân; Lễ đặt vòng hoa, viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh được thống nhất với mức chi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đề xuất từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát và chuẩn bị chu đáo các hoạt động để tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã ban hành; chịu trách nhiệm chuẩn xác số lượng đối tượng nêu trên và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Theo đó, giao Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với NHCSXH cấp tỉnh, huyện kịp thời tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh biết và nắm rõ chính sách giảm lãi suất cho vay theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố nhận ủy thác chỉ đạo UBND, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn đúng quy định của từng chương trình tín dụng, giám sát việc sử dụng vốn vay của đối tượng thụ hưởng, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6 - 15/7/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh trong dịp cao điểm từ ngày 15/6 - 15/7/2022 theo chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tại Công văn 5631/BGTVT-ATGT ngày 07/6/2022.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6-15/7/2022.

Tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…).

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe.

Chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong phạm vi quản lý.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và tuyên tuyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện quy định đã uống rượu, bia không lái xe; đồng thời, vận động người thân cùng nghiêm túc chấp hành.

Khi lực lượng chức năng thông báo trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông (đối tượng thuộc phạm vi quản lý) thì có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn.

Khi phát hiện hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định và thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương để có biện pháp áp dụng xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định.

Tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động vắc xin phòng Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Thông báo số 764/TB-BYT ngày 09/6/2022 của Bộ Y tế. Theo đó, Sở Y tế tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động tại trường học, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư... để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phổ biến, quán triệt việc triển khai tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 30/5/2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (đối tượng phải tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối tượng đã mắc COVID-19) để có kế hoạch triển khai tiêm chủng kịp thời, xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã được phân công trong Kế hoạch số 128 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” kịp thời, đúng trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trong trạng thái xã hội mới bình thường trở lại cùng với những vấn đề khó khăn về kinh tế - xã hội, những tích tụ về tâm lý, tâm trạng xã hội do đại dịch Covid-19,...

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này