Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

13/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 746/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Theo đó, về nguyên tắc chuyển đổi cây trồng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu; hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi; phải có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt; không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại,…

 

Tổng diện tích chuyển đổi trên địa bàn các địa phương trong tỉnh (trừ huyện Lý Sơn) trong năm 2022 trên 794,81 ha; trong đó diện tích chuyển sang trồng cây hàng năm là 700 ha, diện tích chuyển sang trồng cây lâu năm 47 ha.

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ 1 lần cho các hộ dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa chuyển sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm.

 

Định mức hỗ trợ căn cứ theo Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh quy định định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này