Truy cập nội dung luôn

Infographic: Trình tự thực hiện làm hộ chiếu online

14/06/2022

Hiện nay, người dân có thể làm hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp. Việc cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước chính thức được triển khai trực tuyến từ ngày 1/6/2022.