Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm

08/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm và quản lý lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này