Truy cập nội dung luôn

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư quý II năm 2022

17/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2940/UBND-KTTH chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh quý II năm 2022.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình UBND huyện Nghĩa Hành và Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát Quy hoạch sử dụng đất, chưa phù hợp với thực tiễn nhu cầu sử dụng đất tại địa phương trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của tỉnh. Sau khi Quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích 15,7ha theo đề nghị của Công ty để tạo điều kiện cho Công ty tiến hành các thủ tục thuê đất và triển khai thực hiện dự án.

Đối với nội dung kiến nghị Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi về việc xem xét giải quyết dứt điểm việc di dời Nhà máy Mỳ Tịnh Phong, đối với nội dung này, Tỉnh không có kế hoạch di dời Nhà máy Mỳ Tịnh Phong. Riêng về thanh toán giá trị bàn giao chợ Quảng Ngãi, giao UBND thành phố xem xét giải quyết trước ngày 30/8/2022, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh.

Đối với nội dung kiến nghị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Bộ ngành. Về Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, liên quan đến giải phóng mặt bằng 108,2ha và tái định cư, giao UBND huyện Bình Sơn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết dứt điểm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2022.

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thanh quyết toán của Tiểu dự án, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát các nội dung liên quan, khẩn trương hoàn thành công tác thi công xây dựng, tổ chức nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong quý I/2023 như cam kết của Giám đốc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết đối với nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HHG về việc xin thay đổi mục đích sử dụng đất từ Nhà trưng bày ô tô sang Nhà trưng bày vật liệu xây dựng; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trịnh An liên quan đến Dự án Khu dịch vụ tổng hợp trung tâm của huyện Mộ Đức; Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi về việc xem xét giải quyết dứt điểm việc di dời Nhà máy Mỳ Tịnh Phong; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HHG về việc xin thay đổi mục đích sử dụng đất từ Nhà trưng bày ô tô sang Nhà trưng bày vật liệu xây dựng; Công ty TNHH MTV Giáo dục Thuận Phương về giao đất để Công ty thực hiện Khu văn hóa đa năng trường mầm non Hoa Cương.

Việc Công ty Cổ phần Triệu Đại phát về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói không nung; Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi liên quan đến vấn đề thanh quyết toán một số công trình xây dựng; Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương mại Ngọc Trâm; Công ty Cổ phần Thực phẩm Anh Khải Ký; Công ty TNHH MTV Kinh doanh Hoàng Long,…

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=135317

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này