Truy cập nội dung luôn

580 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

16/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND công nhận 580 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục giai đoạn 2017-2021.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” phải đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí như hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với doanh nghiệp để đạt chuẩn văn hóa phải đáp ứng được 4 tiêu chuẩn là hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

T.D

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này