Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh cho ý kiến dự thảo quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải

15/11/2023 12:24    741

Sáng 15-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan chủ trì soạn thảo, quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh được xây dựng trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan. Quy định này quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong việc triển khai thực hiện quy định pháp luật.

Lãnh đạo Sở TN và MT báo cáo dự thảo quy định

Dự thảo Quy định gồm 3 Chương, 10 Điều, trong đó quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn; quản lý chất thải nguy hại; quản lý nước thải; thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã,…

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền của tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường chuyển biến tích cực, từng bước ổn định, trong đó có công tác quản lý chất thải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tai, hạn chế. Trong thời gian tới, các cấp, ngành của tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định hiện hành có liên quan.