Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024

08/09/2023 16:15    1365

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt và chỉ đạo toàn ngành giáo dục và đào tạo tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024.

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2023-2024 gồm: (1) Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; (2) Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; (3) Đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; (4) Bố trí ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; (5) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; (6) Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; (7) Hội nhập quốc tế trong giáo dục; (8) Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; (9) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đảm bảo cơ sở vật chất trường, lớp học

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đảm bảo các nguồn lực, điều kiện cần thiết về đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; mua sắm trang thiết bị dạy học; đặc biệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; về biên chế giáo viên; công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

T.D

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=149569

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này