Truy cập nội dung luôn

Triển khai giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất theo hướng bền vững

15/09/2023 15:26    462

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4531/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương triển khai giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng 01 mô hình thử nghiệm trồng rừng hỗn giao nhiều loài cây bản địa

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025 tổ chức thực hiện hoàn thành ít nhất 01 mô hình thử nghiệm trồng rừng hỗn giao nhiều loài cây bản địa trên địa bàn tỉnh (diện tích tối thiểu 02 ha, tối đa 10 ha) nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của từng loài cây để khuyến cáo, định hướng loài cây trồng rừng cũng như tạo nguồn cây giống trong tương lai.

Xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao, áp dụng biện pháp trồng rừng thâm canh gỗ lớn, gỗ có chứng nhận quản lý rừng bền vững, không khai thác rừng non; nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước (địa phương, trung ương) hoặc các nguồn hợp pháp khác.

Cùng với đó, giao Sở chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất, tham mưu xây dựng chính sách đầu tư, hỗ trợ về công tác phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét trong quý II năm 2024.

Khuyến khích trồng 02 loài cây trở lên trên một diện tích

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai các giải pháp phù hợp phát triển rừng bền vững trên địa bàn quản lý. Tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ rừng trồng sản xuất thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác thuộc địa phương quản lý; tùy thuộc điều kiện lập địa, điều kiện thâm canh của chủ rừng, khuyến cáo, khuyến khích chủ rừng trồng hỗn giao ít nhất 02 loài cây bản địa trở lên trên một đơn vị diện tích.

Đồng thời, rà soát, thành lập các Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững hoặc kiện toàn các Hợp tác xã, để mỗi huyện có ít nhất 01 Hợp tác xã hoạt động dịch vụ, sản xuất về lĩnh vực lâm nghiệp làm đại diện cho các chủ rừng nhỏ trong tham gia liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để đảm bảo tính ổn định, bền vững, công khai, minh bạch và có đề xuất giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trong vấn đề thuê đất, giao đất,…

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ rừng trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; nếu trồng bằng các loài cây keo thì lựa chọn cây giống chất lượng và chỉ trồng với mật độ khoảng 2.000 - 3.000 cây/ha để làm cơ sở thực hiện tỉa thưa, chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn cho các năm tiếp theo.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này