Truy cập nội dung luôn

Thành lập Trung tâm Chính trị huyện Lý Sơn

14/04/2022

Sáng 13-4, Huyện uỷ Lý Sơn đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm Chính trị huyện Lý Sơn nhằm tiếp tục tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý.

Trung tâm Chính trị huyện Lý Sơn có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dụng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Trung tâm còn  tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Lý Sơn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Dịp này, Huyện uỷ Lý Sơn cũng quán triệt triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/11/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi khoá XX về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành kinh tế mũi nhọn.

Hữu Danh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này