Truy cập nội dung luôn

Thành lập Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành và địa phương năm 2023

10/11/2023 09:33    170

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1644/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023, do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xem xét, thẩm định, đối chiếu kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính sở, ban ngành, UBND cấp huyện; đề xuất điểm đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần cho từng sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng được thực hiện theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng; Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151351

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này