Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu cá ra vào cảng, xử lý vi phạm, chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.

10/07/2024 11:07    132

Phó Chủ tịch Trần Phước Hiền ký ban hành Công văn số 3610/UBND-KTN ngày 09/7/2024 về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, giám sát cá cá ra vào cảng, xử lý vi phạm, chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí nguồn lực triển khai thực hiện hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT Vn) đồng bộ, đảm bảo thực hiện theo các lộ trình tại công văn số 419-CV/BCSĐ ngày 12/06/2024; thực hiện cập nhật dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu quản lý thủy sản.

Tiếp tục cập nhật dữ liệu giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, lập danh sách và đánh giá số lượng tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản so với số tàu hiện có tại địa phương để có biện pháp quản lý, xử lý tàu cá không cập cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định; thực hiện các quy định về kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác, đặc biệt là tàu khai thác vùng khơi phải vào cảng cá chỉ định; thực hiện nghiêm việc rà soát, kiểm tra, điều tra đánh giá hồ sơ cấp Giấy SC, Giấy CC đối với cá Kiếm từ năm 2023 đến nay.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về cảng cá và quản lý cảng cá tại địa phương; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Đề xuất đầu tư, nâng cấp các cảng cá; duy tu, nạo vét luồng lạch của các cửa biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu cá ra, vào cảng cá được an toàn; tăng cường, bổ sung nguồn lực (nhân sự, kinh phí, trang thiết bị,..) cho Chi cục Thủy sản tỉnh và Ban Quản lý các cảng cá tỉnh để thực thi tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu ban hành cơ chế đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động duy trì kết nối hệ thống giám sát tàu cá (VMS) theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí nguồn lực triển khai thực hiện hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT VN); đề xuất và trang bị các thiết bị di động tại các Đồn/Trạm biên phòng ven biển để hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp, lực lượng chức năng truy cập thưucj hiện nghiệp vụ.

UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND cấp xã phân công cụ thể cán bộ, đảng viên cấp cơ sở quản lý; giám sát đến từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động của địa phương; định kỳ cập nhật báo cáo bổ sung thông tin vị trí neo đậu, tình trạng tàu cá, số điện thoại, cán bộ phụ trách giám sát, hình ảnh tàu,… trước ngày 22 hàng tháng.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục Thủy sản tỉnh tiến hành xác minh, xử lý các chủ tàu/thuyền trưởng tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về vận hành, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hoạt động sai vùng và các hành vi vi phạm IUU khác trước khi chủ tàu thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản.

                                                                                                   D.L

Tài liệu đính kèm: 3610UB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này