Truy cập nội dung luôn

Rà soát và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

22/09/2023 19:56    419

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 4664/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xác định danh mục chi tiết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh số liệu nợ đọng chậm nhất ngày 12/10/2023.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc xử lý, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo thẩm quyền phân cấp. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chấn chỉnh, không để phát sinh khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

Cùng với đó, rà soát, xác định danh mục chi tiết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư công trên địa bàn tính đến hết ngày 31/12/2022 của từng nguồn vốn theo phụ lục kèm theo (chỉ báo các dự án có nợ đọng), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và trình phê duyệt quyết toán các dự án, hạng mục dự án hoàn thành theo quy định; bố trí và đề xuất bố trí kế hoạch vốn để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2023.

Bên cạnh đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tập trung bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để thanh toán nợ theo phân cấp, xử lý dứt điểm số nợ khối lượng xây dựng cơ bản của các dự án.

Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời hạn quy định.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này