Truy cập nội dung luôn

Quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án

21/09/2023 17:33    646

Để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Công văn số 5892/UBND-NC ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách để hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên y tế tại thôn, tổ dân phố trong công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý người tâm thần tại cơ sở, góp phần phòng ngừa tình trạng người tâm thần gây án, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đối với người bị bệnh tâm thần không đủ điều kiện chăm sóc, quản lý tại gia đình có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng. Nghiên cứu tham mưu xây dựng mô hình điểm trong công tác quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người tâm thần tại cơ sở. Xây dựng mô hình “Nâng cao thể lực - các hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho các đối tượng đặc biệt tại các cơ sở bảo trợ”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp tập huấn công tác quản lý, chăm sóc người bị bệnh tâm thần nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ y tế và các lực lượng khác tại cơ sở. Tăng cường củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần tại tuyến xã, phường, thị trấn, quản lý bệnh nhân tâm thần, động kinh, khám và cấp phát thuốc điều trị ngoại trú; tuyên truyền vận động bệnh nhân đi nhận thuốc đầy đủ, không bỏ thuốc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự do người bị bệnh tâm thần hoặc có biểu hiện bị bệnh tâm thần gây ra; chú trọng quản lý đối với người bị bệnh tâm thần đã có hành vi vi phạm pháp luật, có biện pháp ngăn ngừa họ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật và khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án do người bị bệnh tâm thần gây ra theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ tham mưu, theo dõi lĩnh vực bảo trợ xã hội đáp ứng nhu cầu công việc theo hướng lâu dài tại cấp huyện và cấp xã nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 6/2023, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi đang quản lý, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện và tại các trạm y tế cấp xã cho 7.310 bệnh nhân (2.650 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 2.802 bệnh nhân động kinh, 1.858 bệnh nhân rối loạn tâm thần khác); trong đó, có 4.721 bệnh nhân (2.345 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 2.245 bệnh nhân động kinh, 131 bệnh nhân tâm thần khác) được quản lý, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú tại 173 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này