Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn dự Hội nghị triển khai các văn bản luật

02/04/2024 15:45    170

Sáng 02-4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật mới ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn dự Hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai một số nội dung Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đại diện Công an tỉnh thông tin một số nội dung của Luật Căn cước

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật gồm có 7 chương, 46 điều, quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhằm giúp giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển KT-XH, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái, phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đại diện Công an tỉnh triển khai một số nội dung chủ yếu của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung Luật Viễn thông

Luật Viễn thông gồm 10 chương, 73 điều, quy định về hoạt động viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về viễn thông. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Riêng Quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây tại Điều 28 và Điều 29 và Quy định về nộp phí duy trì sử dụng số hiệu mạng, lệ phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng tại điểm d khoản 9 Điều 50, khoản 3 Điều 71 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

 

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai nội dung chủ yếu của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, gồm 6 chương, 34 điều, quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Giám đốc Sở Tư Pháp Tôn Long Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh yêu cầu báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện tiếp thu, nghiên cứu và nắm vững cơ bản các văn bản pháp luật, kịp thời chuyển tải, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

T.D- P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này