Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 đối với cấp huyện

10/11/2023 17:25    754

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 đối với cấp huyện.

Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của các huyện, thị xã và thành phố 1.027.216 triệu đồng, gồm 70% tăng thu NSĐP thực hiện 2022 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 là 350.930 triệu đồng; số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2023 là 108.307 triệu đồng; nguồn thu để lại đơn vị năm 2023 là 14.013 triệu đồng; nguồn thực hiện CCTL năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang 553.967 triệu đồng.

Nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của các huyện, thị xã và thành phố 333.600 triệu đồng; trong đó, nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP là 305.713 triệu đồng; nhu cầu kinh phí thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định năm 2023 là 27.886 triệu đồng.

Chênh lệch nguồn và nhu cầu năm 2023 của các huyện, thị xã và thành phố là 693.617 triệu đồng; trong đó, bổ sung cho các huyện còn thiếu nguồn là 6.798 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh năm 2023; các huyện, thị xã và thành phố còn dư nguồn chuyển sang năm sau là 700.415 triệu đồng.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp phát và thông báo bổ sung kinh phí tại Quyết định này cho các địa phương theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không đuợc sử dụng vào mục đích khác.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này