Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

27/06/2024 21:23    317

Tại Quyết định số 460/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, việc đặt tên đường sẽ phân thành 3 nhóm.

Nhóm I, gồm tên các danh nhân, địa danh, sự kiện, mỹ từ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiêu biểu nhất hoặc có tầm ảnh hưởng quốc tế, quốc gia hoặc khu vực liên quốc gia. Cụ thể, tên các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh; danh nhân, nhân vật lịch sử trên các lĩnh vực và lãnh đạo tiêu biểu Đảng và Nhà nước nổi tiếng, có đức, có tài, có nhiều công lao đóng góp to lớn mang tầm quốc gia, quốc tế được Nhân dân tôn vinh. Tên các danh nhân, nhân vật lịch sử, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nổi tiếng, có đức, có tài, có nhiều công lao đóng góp to lớn đối với đất nước và quê hương Quảng Ngãi được Nhân dân tôn vinh đã được chứng minh và thẩm định qua các nguồn tư liệu đảm bảo tính chính xác và khoa học; tên danh nhân người nước ngoài; tên các địa phương trong nước và nước ngoài có mối quan hệ kết nghĩa với tỉnh Quảng Ngãi; tên các địa danh, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh nổi tiếng, tiêu biểu của quốc gia đã được xếp hạng; tên các sự kiện, mỹ từ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiêu biểu nhất hoặc có tầm ảnh hưởng quốc tế, quốc gia hoặc khu vực liên quốc gia.

Nhóm II, gồm tên các nhân vật lịch sử, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ có đức, có tài, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển tỉnh Quảng Ngãi được Nhân dân tôn vinh; tên các nhân vật lịch sử ở tỉnh, thành phố khác nổi tiếng, có đức, có tài, có công lao đóng góp cho sự phát triển tỉnh Quảng Ngãi đã được chứng minh và thẩm định qua các nguồn tư liệu đảm bảo tính chính xác và khoa học; tên các địa danh nổi tiếng mang tầm toàn tỉnh; sự kiện lịch sử, địa danh và danh lam - thắng cảnh nổi tiếng, tiêu biểu của tỉnh được xếp hạng; tên mỹ từ có ý nghĩa quan trọng, có tầm ảnh hưởng trong vùng miền và của toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhóm III, gồm tên các nhân vật lịch sử, lãnh đạo qua các thời kỳ mang tầm địa phương trong tỉnh có đức, có tài, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và sự phát triển của địa phương đó được Nhân dân tôn vinh hoặc đã được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng các danh hiệu khen thưởng cao quý; tên các nhân vật lịch sử ở tỉnh, thành phố khác nổi tiếng, có đức, có tài, có công lao đóng góp cho sự phát triển của vùng đất địa phương trong tỉnh và tên các sự kiện lịch sử, địa danh, danh lam - thắng cảnh, mỹ từ có ý nghĩa quan trọng, có tầm ảnh hưởng của địa phương đã được chứng minh, thẩm định qua các nguồn tư liệu đảm bảo tính chính xác và khoa học, được Nhân dân thừa nhận.

Ngoài ra, Đề án cũng phân nhóm đường, gồm: nhóm I là đường cấp đô thị; nhóm II là đường cấp khu vực và nhóm III là đường cấp nội bộ.

Đối với nhóm công trình công cộng được xem xét đặt tên gồm: quảng trường, công viên, công trình văn hóa nghệ thuật, công trình phục vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, bệnh viện, cầu, chợ, bến xe, bến tàu... Các công trình công cộng trên được phân theo 03 nhóm và cũng được sắp xếp theo vần A, B, C, D… chữ cái họ.

Việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng là cần thiết,, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án; tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền. Là cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra việc gắn biển tên đường, bảng tóm tắt giới thiệu về tên đường.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn mã QR Code vào quản lý tên đường và công trình công cộng,…

UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý; Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định đặt tên, đổi tên các đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý, theo thẩm quyền; Quyết định đặt tên đường theo thẩm quyền quy định.

Đề xuất, lựa chọn tên mới để đưa vào Ngân hàng tên đường và các công trình công cộng tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân có liên quan đến việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng; công bố công khai dự kiến đặt, đổi tên theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn biển tên đường và công trình công cộng theo thẩm quyền và đúng quy định.

B.T

Tài liệu đính kèm: ĐỀ ÁN 460.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này