Truy cập nội dung luôn

Phê bình các địa phương chậm trễ trong việc báo cáo đánh giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3031/UBND-KTN phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Lý Sơn chậm trễ trong việc phối hợp với Sở Tài chính để xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 4537/BTC-QLCS ngày 20/5/2022 và của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2543/UBND-KTN ngày 30/5/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nêu trên nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2543/UBND-KTN ngày 30/5/2022 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2580/STC-QLGCS ngày 07/6/2022; khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông gửi Sở Tài chính trong ngày 23/6/2022.

Trường hợp các địa phương tiếp tục chậm trễ, gây ảnh hưởng đến việc tổng hợp và báo cáo của Sở Tài chính với Bộ Tài chính thì Chủ tịch UBND các huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này