Truy cập nội dung luôn

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia

14/09/2023 14:10    925

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4414/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện nội dung Công điện số 780/CĐ-TTg ngày 03/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Để kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh khen thưởng theo quy định; hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

 BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này