Truy cập nội dung luôn

Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

13/11/2023 14:42    277

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5658/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2023.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã được UBND tỉnh chỉ đạo và phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2023, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2023, Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 28/7/2023 và Công văn số 4616/UBND-KTTH ngày 19/9/2023.

Tăng cường tối đa trong công tác quản lý vốn đầu tư công, yêu cầu thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không được để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình lập hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường. Tập trung phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo mặt bằng thi công và tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Khẩn trương hoàn tất công tác nghiệm thu, quyết toán đối với các dự án hoàn thành, đang làm hồ sơ, thủ tục quyết toán; trường hợp chậm quyết toán theo thời quan quy định, phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra; bán đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xác định các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Tổng hợp những địa phương chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho các nhà đầu tư, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu trên địa bàn, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thu đối với các khoản thu đạt thấp, kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc phát sinh đến công tác thu ngân sách theo thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm và chủ động chỉ đạo xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu, nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ.

Trường hợp do nguyên nhân chủ quan không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh sẽ không bố trí lại và các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách cấp huyện để bù vào phần ngân sách tỉnh bị thu hồi.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán, đảm bảo nhận hồ sơ 24/24; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư trong 02 tháng cuối cùng của niên độ ngân sách.

Sở Xây dựng tiếp tục bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, kịp thời cập nhật, công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh tình trạng gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, cập nhật kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các chủ đầu tư đến ngày 31/12/2023 và đến ngày 31/01/2024; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp, biện pháp xử lý.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151523

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này