Truy cập nội dung luôn

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

09/01/2024 08:39    1097

Chiều 08-01, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước toàn diện các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, tạo được dư luận tốt và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Quảng Ngãi đến với du khách trong nước và quốc tế. Kết quả, hoạt động trên các lĩnh vực của ngành đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả của ngành trong năm 2023

Nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy như: nghệ thuật Bài chòi (được phát triển mạnh mẽ tại các địa phương như: Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi); Nghề dệt thổ cẩm Làng Teng (Ba Tơ): nhiều sản phẩm dệt thổ cẩm đã được chọn làm quà tặng đối ngoại của tỉnh, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người Quảng Ngãi ra nước ngoài.

Trong năm 2023, các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh đã đón tiếp và phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, học tập, và nghiên cứu.

Ngoài ra, lĩnh vực thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đặc biệt ở những môn trọng điểm.

Bên cạnh các kết quả đạt được, ngành VHTTDL vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại,  hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vẫn chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo nên có chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt cao; sản phẩm du lịch của tỉnh tuy đã cải thiện nhưng chưa tạo bước đột phá; thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động kinh tế đêm mua sắm để lưu giữ chân du khách, tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, tình trạng các điểm du lịch tự phát hoạt động ở các địa phương chưa đảm bảo đúng theo quy định; các dự án, loại hình dịch vụ du lịch chất lượng, các khu vui chơi giải trí, các trung tâm mua sắm phục vụ du lịch còn hạn chế.

Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngành VHTT&DL tiếp tục triển khai có hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Cụ thể, ngành phấn đấu đạt 89,5% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thu hút khách du lịch đạt 1.300.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 18.000 lượt khách với doanh thu đạt 920 tỷ đồng; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, các ngày lễ, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; …

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên lĩnh vực văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.