Truy cập nội dung luôn

Nâng cao sự hài lòng của người dân góp phần cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh

05/04/2024 19:41    289

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi đạt 40,49 điểm, xếp vị thứ 49/63, giảm 26 bậc so với năm 2022 được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt chỉ số trung bình thấp trong cả nước, nhiều chỉ tiêu giảm điểm, giảm bậc so với năm 2022.

Quảng Ngãi xếp hạng thứ 49/63, 7/8 chỉ tiêu giảm điểm, giảm bậc so với năm 2022

Năm 2023 là năm thứ 15 chỉ số PAPI được triển khai tại Việt Nam (2009 - 2023) do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được đánh giá dựa trên 8 chỉ số nội dung, 29 nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu chính, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam, gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Theo kết quả công bố mới đây, chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi đạt 40,49 điểm, xếp vị thứ 49/63, giảm 2,44 điểm và 26 bậc so với năm 2022 (năm 2022 đạt 42,93 điểm, xếp vị thứ 23/63) và được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt chỉ số trung bình thấp trong cả nước. Với kết quả các chỉ số nội dung như sau:

 

Nội dung

Điểm số năm 2023

Xếp hạng năm 2023

So sánh với năm 2022

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

4,71/10

41/63

giảm 0,33 điểm, giảm 13 bậc

Công khai minh bạch

4,91/10

41/63

giảm 0,47 điểm, giảm 19 bậc

Trách nhiệm giải trình với người dân

4,06/10

50/63

giảm 0,34 điểm, giảm 34 bậc

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

5,86/10

61/63

giảm 0,92 điểm, giảm 37 bậc

Thủ tục hành chính

7,26/10

25/63

tăng 0,08 điểm, tăng 14 bậc

Cung ứng dịch vụ công

7,43/10

35/63

giảm 0,09 điểm, giảm 6 bậc

Quản trị môi trường

3,39/10

35/63

giảm 0,05 điểm, giảm 10 bậc

Quản trị điện tử

2,88/10

54/63

giảm 0,31 điểm, giảm 38 bậc

 

Trong 8 chỉ số nội dung PAPI năm 2023 của tỉnh, có 01 chỉ số tăng điểm, tăng thứ hạng là thủ tục hành chính công, 07 chỉ số nội dung còn lại đều giảm điểm, giảm thứ hạng so với năm 2022. Trong đó, 03 chỉ số nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị điện tử giảm bậc nhiều nhất, lần lượt là 34, 37 và 38 bậc so với năm 2022. Đặc biệt nội dung quản trị điện tử xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Một số giải pháp

Để cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian đến, cần triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các ngành, các cấp, đặc biệt là công tác tuyên truyền tại cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để người dân hiểu và thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong cung ứng dịch vụ công và trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng ứng xử trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức, cá nhân.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức cấp cơ sở tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết những vướng mắc của người dân, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, nhà ở, chế độ chính sách… công khai đầy đủ các thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế chính sách ở địa phương.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công như: y tế, giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y, bác sỹ.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hoá quy trình, thủ tục trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cấp phép xây dựng; thực hiện mạnh mẽ, thực chất về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị điện tử trong hệ thống cơ quan hành chính.

Chỉ số PAPI là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công ở địa phương. Do vậy xét cho cùng nâng cao chỉ số PAPI chính là nâng cao sự hài lòng của người dân đối với công tác quản trị hành chính và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Mặt khác, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt hơn “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng sẽ góp phần làm tăng chỉ số PAPI.

 

                                                                            Cổng TTĐT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này