Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

01/11/2023 09:10    180

.

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Ban Thi đua - Khen thưởng kính đề nghị Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh đăng tải thông tin trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể sau:

Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Minh Long, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974 -17/8/2024).

Các ý kiến tham gia gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (địa chỉ: số 255 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trước ngày 11/11/2023 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này