Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

07/06/2024 11:05    123

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 276/KH-TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể; nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng, tỷ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4%/năm; số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm.  

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức triển khai thực hiện như: Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật; Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Phân công nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp, thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch. Tổ chức đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp về chấp hành các quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Minh Khang

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này